Pranešimas apie numatomą reorganizavimą

30-10-2006  Esminiai įvykiai

Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“, kodas 166451720, valdyba 2006 m. spalio 28 d. posėdyje patvirtino akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės reorganizavimo sąlygas (toliau – Reorganizavimo sąlygos). Informacija apie Reorganizavimo sąlygas:

 1. Reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovės
  1. Akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“, dalyvaujanti reorganizavime bendrovė:
   • juridinio asmens pavadinimas – akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“;
   • juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
   • juridinio asmens buveinė – Juodeikiai, 89467 Mažeikių rajonas, Lietuvos Respublika;
   • juridinio asmens kodas – 1664 51720;
   • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
   • pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT664517219;
   • įstatinis kapitalas – 707 454 130 litų;
   • apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 707 454 130 litų.
  2. Akcinė bendrovė Mažeikių elektrinė, reorganizuojama bendrovė:
   • juridinio asmens pavadinimas – akcinė bendrovė Mažeikių elektrinė;
   • juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
   • juridinio asmens buveinė – Juodeikių kaimas, 89467 Mažeikių rajonas, Lietuvos Respublika;
   • juridinio asmens kodas – 1108 71088;
   • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
   • pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT108710811;
   • įstatinis kapitalas – 11 131 244 litai;
   • apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 11 131 244 litai.
 2. Reorganizavimo būdas. Po reorganizavimo pasibaigianti bendrovė ir po reorganizavimo veiksianti bendrovė
 3. Reorganizavimo sąlygų pagrindu akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ ir akcinė bendrovė Mažeikių elektrinė yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę Mažeikių elektrinę, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą.

 4. Reorganizuojamos akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės turto, teisių ir prievolių perėmimo tvarka ir terminai
  1. Po reorganizavimo veiksianti akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ perima akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės turtą, teises ir pareigas Reorganizavimo sąlygose numatytais terminais ir tvarka pagal perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Perdavimo-priėmimo aktas). Perdavimo-priėmimo aktas bus pasirašytas akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną, kuri bus ne vėlesnė negu 2006 m. gruodžio 31 d.
  2. Akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės turtas, teisės ir pareigos, perduodamos akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ nuo Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, ir nuo Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bus laikomos akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ turtu, teisėmis ir pareigomis.
  3. Akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą, iki Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento sudaryti sandoriai nuo Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento bus laikomi po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ sudarytais sandoriais ir bus įtraukti į akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ buhalterinę apskaitą.

Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ir Akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės akcininkai ir kreditoriai turi teisę susipažinti su:

 1. Reorganizavimo sąlygomis;
 2. akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, pakeistais įstatais;
 3. akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ 3 paskutinių metų metine finansine atskaitomybe ir akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ 2006 m. rugsėjo 30 d. atskira finansine atskaitomybe;
 4. akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės 3 paskutinių metų metine finansine atskaitomybe ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės 2006 m. rugsėjo 30 d. finansine atskaitomybe;
 5. akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita;
 6. akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ valdybos ataskaita apie numatomą akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės reorganizavimą;
 7. akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės valdybos ataskaita apie numatomą akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės reorganizavimą.

Susipažinti su aukščiau nurodytais dokumentais galima akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ patalpose, adresu Juodeikiai, Mažeikių rajonas, ir akcinės bendrovės  Mažeikių elektrinės patalpose, adresu  Juodeikių kaimas, Mažeikių rajonas, nuo spalio 31 d. darbo dienomis nuo 8 valandos iki 16 valandos.

Vyriausioji finansininkė Vita Petrošienė

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai