Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas

18-01-2006  Esminiai įvykiai

2006 m. sausio 17d. įvykusiame pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta:

Pritarti AB „Mažeikių nafta“ reorganizavimo sąlygų, kai prie veiklą tęsiančios AB „Mažeikių nafta“ prijungiama po reorganizavimo pasibaigianti AB „Mažeikių elektrinė“, parengimui ir pavesti bendrovės valdybai taikomų teisės aktų nustatyta tvarka parengti nurodytas reorganizavimo sąlygas.

Komunikacijos tarnybos viršininkas Giedrius Karsokas tel. 443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai