Dėl privalomo AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimo

15-02-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ praneša, kad gautas pagrindinio akcininko PKN ORLEN S.A. pranešimas apie privalomą akcijų pardavimą (squeeze-out of shares): 
privalomas akcijų pardavimas pradedamas įgyvendinti 2007 m. vasario 20 d., vienos akcijos pardavimo kaina — 10,25 litų.

Darius Žilinskas, 
įmonių valdymo skyriaus viršininkas, tel. +443 92442

Vyriausioji finansininkė Vita Petrošienė

2007 m. vasario 15 d.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai