Dėl pasibaigusio privalomo AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimo

23-05-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ praneša, kad yra gautas didžiausio jos akcininko PKN ORLEN S.A. pranešimas apie 2007 m. gegužės 21 d. pasibaigusį privalomą AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimą (squeeze-out). Kartu pranešama, jog 2007 m. gegužės 23 d. PKN ORLEN S.A. kreipėsi į teismą,  Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka reikalaudamas įpareigoti sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas superkančiam akcininkui PKN ORLEN S.A. iš akcininkų, kurie privalomo akcijų pardavimo įgyvendinimo metu akcijų nepardavė.

Likus 5 darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame būtų svarstomas aukščiau minėto sprendimo priėmimas, numatoma kreiptis į AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ valdybą dėl prekybos AB „Mažeikių nafta“ akcijomis sustabdymo. Teismui priėmus sprendimą įpareigoti sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas superkančiam akcininkui PKN ORLEN S.A. bei jo pagrindu sąskaitų tvarkytojams visas akcijas perrašius PKN ORLEN S.A., AB „Mažeikių nafta“ akcijos netenkintų AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ Prekybos taisyklėse nustatytų reikalavimų ir turėtų būti išbrauktos iš vertybinių popierių biržos prekybos sąrašų.

Iki aukščiau minėto teismo posėdžio dienos AB „Mažeikių nafta“ akcijos bus toliau perkamos iš akcininkų visuose AB SEB Vilniaus banko padaliniuose jų darbo metu tokia pačia tvarka ir kaina (10,25 Lt už vieną paprastąją vardinę AB „Mažeikių nafta“ akciją) kaip ir privalomo akcijų pardavimo įgyvendinimo metu.

AB „Mažeikių nafta“ atstovas spaudai Mindaugas Voldemaras, 
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai