Dėl pakartotinio neeilinis visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

11-01-2006  Esminiai įvykiai

AB “Mažeikių nafta” valdybos sprendimu 2006 m. sausio 17 d., 11 val. šaukiamas AB “Mažeikių nafta” (įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, 98467 Mažeikių rajonas) pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB “Mažeikių nafta” administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r.

Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. sausio 10 d.

AB “Mažeikių nafta” pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

Dėl pritarimo AB “Mažeikių nafta” reorganizavimo sąlygų parengimui.

Akcininkai registruojami nuo 10 val. iki 11 val. Reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Papildoma informacija teikiama tel.: 8 (443) 9 26 08.

Generalinis direktorius Paul Nelson English

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai