Dėl naujo AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų pelno paskirstymo projekto tvirtinimo

20-04-2005  Esminiai įvykiai

2005 m. balandžio 20 d. AB „Mažeikių nafta“ valdyba nusprendė pritarti naujam AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų pelno paskirstymo projektui: pervesti 34.782.345,00 litus grynojo pelno į privalomąjį rezervą, skirti 247.608.946,00 litus dividendams išmokėti, likusį nepaskirstytą pelną ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkelti į ateinančius metus.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas tel. +443 92608, +610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai