Dėl gaisro AB „Mažeikių nafta“ (papildyta)

13-10-2006  Esminiai įvykiai

Informacinis pranešimas

2006 m. spalio 12 d. 14.32 val. mazuto giluminio perdirbimo komplekso vakuuminės distiliacijos bloke, preliminariu vertinimu, išsihermetino sistema ir įvyko karšto gudrono išsiliejimas į aplinką. Nuo sąlyčio su oru įvyko savaiminis gudrono užsiliepsnojimas. Liepsna paveikė vakuuminės kolonos atraminę konstrukciją. Dėl to vakuuminė kolona pradėjo svirti ir nugriuvo ant šilumokaičių bloko. Išsilieję naftos produktai taip pat užsidegė.

Vakuuminis blokas ir visbrekingo įrenginys buvo sustabdyti avariniu būdu, o vakuuminio distiliato hidrovalymo įrenginys, katalitinio krekingo įrenginys ir MTBE gamybos įrenginys sustabdyti normaliu režimu. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos gaisrą lokalizavo, toliau jis neišsiplėtė. Gaisras visiškai likviduotas 20.09 val.

Naftos perdirbimas tęsiamas. Mažeikių naftos perdirbimo gamykla perdirba 12 000 tonų žaliavos per parą be mazuto giluminio perdirbimo komplekso. 
Šiuo metu vykdomi būtini avarijos pasekmių likvidavimo ir pasirengimo ankstesnių gamybos apimčių atstatymui darbai.

AB „Mažeikių nafta“ patirta žala preliminariai bus įvertinta atlikus būtinus tyrimo veiksmus.

Komunikacijos skyrius
(8-443) 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai