Dėl AB „Mažeikių nafta“ veiklos

14-11-2006  Esminiai įvykiai

Informacinis pranešimas

Siekdama sumažinti spalio 12 d. gaisro nuostolius įmonė rinkoje perka vakuuminį distiliatą.

Be to veiklą atnaujino KT gamybinio komplekso vakuuminio distiliato hydrovalymo įrenginys ir katalizinio krekingo įrenginys. Tai leido 4 proc. (iki 53 proc.)  padidinti šviesiųjų produktų išeigą.

AB „Mažeikių nafta“ atnaujino prekybą automobilinėmis suskystintomis dujomis. Per mėnesį rinkai patiekti planuojama 5000 tonų suskystintų automobilinių dujų.

Kaip ir planuota, per parą įmonė perdirba beveik 18 000 tonų naftos ir kitos žaliavos.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos skyriaus viršininkas
(8-443) 92608, +610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai