Dėl AB „Mažeikių nafta“ dukterinės bendrovės įsteigimo

23-10-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2007 m. spalio 23 d. Juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė UAB „Mažeikių naftos“ sveikatos priežiūros centras, kurios įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, buveinės adresas Juodeikiai, LT-89467, Mažeikių rajonas, Lietuvos Respublika.

AB „Mažeikių nafta“ yra vienintelė UAB „Mažeikių naftos“ sveikatos priežiūros centras steigėja ir akcininkė, kuriai priklauso 10 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Akcijos apmokėtos piniginiais AB „Mažeikių nafta“ įnašais.

Įsteigtos dukterinės bendrovės - UAB „Mažeikių naftos“ sveikatos priežiūros centras, kuri yra sveikatos priežiūros įstaiga, veiklos tikslai yra teikti klientams asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, mokymo ir kitas paslaugas, atlikti darbo sąlygų tyrimus.

Viešųjų ryšių direktorius Rosvaldas Gorbačiovas, 
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai