Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2007-ųjų metų I ketvirčio veiklos rezultato

16-05-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ paaiškina, kad 2007 m. I ketvirčio AB „Mažeikių nafta“ konsoliduotas grynasis nuostolis, paskelbtas 2007 m. gegužės 15 d., ir AB „Mažeikių nafta“ grupės rezultatas, kurį paskelbė PKN ORLEN, skiriasi daugiausiai dėl to, kad AB „Mažeikių nafta“ ir  PKN ORLEN ataskaitose naudojamos skirtingos AB „Mažeikių nafta“ grupės turto vertės.

AB „Mažeikių nafta“ grupė turtą apskaito istorine įsigijimo verte, tuo tarpu PKN ORLEN jį įvertina tikrąja rinkos verte. Tikroji AB „Mažeikių nafta“ turto vertė PKN ORLEN apskaitoje skiriasi todėl, kad AB „Mažeikių nafta“ įsigijimas buvo apskaitomas taikant pirkimo metodą pagal IFRS 3 "Verslo sujungimai".

Tai lėmė didesnį nusidėvėjimo ir amortizacijos lygį PKN ORLEN finansinėse ataskaitose, nes jose AB „Mažeikių nafta“ turto vertė taip pat gerokai aukštesnė. Dėl šio fakto skirtumas tarp AB „Mažeikių nafta“ ir PKN ORLEN finansinės atskaitomybės bus matomas ir ateityje.

Todėl AB „Mažeikių nafta“ 2007 m. I ketvirčio rezultatas yra žymiai geresnis nei AB „Mažeikių nafta“ rezultatas, įtakojantis PKN ORLEN 2007 m. I ketvirčio konsoliduotą atskaitomybę.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai