Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymo

19-04-2006  Esminiai įvykiai

2006 m. balandžio 14 d. posėdyje AB „Mažeikių nafta” valdyba nusprendė pritarti AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymo projektui, kartu atkreipiant dėmesį į tai, kad didžiausieji bendrovės akcininkai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Yukos International UK B.V., dar nėra pareiškę savo nuomonės dėl pelno paskirstymo: pervesti 14 897 tūkst. LTL (4 314 tūkst. EUR arba 5 119 tūkst. USD 2005 m. gruodžio 31 d. kursu) į privalomąjį rezervą, o likusį nepaskirstytą pelną ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkelti į kitus finansinius metus.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas tel. +443 92608, +610 65298

Generalinis direktorius Paul Nelson English

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai