Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymo

28-04-2006  Esminiai įvykiai

2006 m. balandžio 27 d. posėdyje AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų taryba nusprendė siūlyti AB „Mažeikių nafta“ visuotiniam akcininkų susirinkimui paskirstyti 2005 finansinių metų pelną tokiu būdu: pervesti 14 897 tūkst. LTL (4 314 tūkst. EUR arba 5 119 tūkst. USD 2005 m. gruodžio 31 d. kursu) į privalomąjį rezervą ir paskirti 115 mln. USD (atitinkama suma LTL, pagal visuotinio akcininkų susirinkimo, paskyrusio dividendus, dienos oficialų kursą) dividendams išmokėti, o likusį nepaskirstytą pelną ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkelti į kitus finansinius metus.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas tel. +443 92608, +610 65298
Generalinis direktorius Paul Nelson English 
2006 m. balandžio 28 d.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai