Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų metinės finansinės atskaitomybės

30-03-2005  Esminiai įvykiai

2005 m. kovo 25 d. posėdyje AB „Mažeikių nafta“ valdyba nusprendė pritarti AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų metinei finansinei atskaitomybei, parengtai pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus ir pagal JAV GAAP standartus.

AB „Mažeikių nafta“ audituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (US GAAP) už 2004-uosius metus yra 721,883 mln. litų.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos tarnybos viršininkas
443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai