Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekto tvirtinimo

30-03-2005  Esminiai įvykiai

2005 m. kovo 25 d. posėdyje AB „Mažeikių nafta“ valdyba nusprendė pritarti AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui: pervesti 5 proc. grynojo pelno į privalomąjį rezervą, o likusį nepaskirstytą pelną ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkelti į ateinančius metus.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos tarnybos viršininkas
443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai