Dėl AB „Mažeikių elektrinė“ akcijų įsigijimo

12-10-2005  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ 2005 m. spalio 12 d. pasirašiusi su Valstybės įmone „Valstybės turto fondas“ AB „Mažeikių elektrinė“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, įsigijo 24 612 296 paprastąsias vardines 1 lito (kiekviena) nominalios vertės AB „Mažeikių elektrinė“ akcijas, kurios sudaro 85,72 proc. visų išleistų bei balsavimo teisę suteikiančių šios bendrovės akcijų.

Komunikacijos tarnybos viršininkas Giedrius Karsokas tel. 443 92608, 610 65298

Generalinis direktorius Paul Nelson English

2005 m. spalio 12 d.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai