Dėl 2005-ųjų metų I-ojo pusmečio finansinių ataskaitų pateikimo

01-08-2005  Esminiai įvykiai

AB "Mažeikių nafta" 2005-ųjų metų I-ojo pusmečio finansinės ataskaitos bus gautos iš auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" ir pateiktos iki 2005 m. rugpjūčio 31 d.

Komunikacijos tarnybos viršininkas Giedrius Karsokas tel. 443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai