Dėl 2004-ųjų metų metinių finansinių ataskaitų pateikimo

21-02-2005  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų metinės finansinės ataskaitos bus gautos iš auditoriaus UAB „Pricewaterhouse Coopers“ ir pateiktos iki 2005 m. kovo 31 d.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos tarnybos viršininkas
443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai