AB „Mažeikių nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas.

30-03-2005  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ valdybos, inicijavusios visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, sprendimu 2005 m. balandžio 29 d., 11 val. šaukiamas AB „Mažeikių nafta“, įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, 89467 Mažeikių rajonas, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre, esančiame Naftininkų g. 11, Mažeikiai. Susirinkimo apskaitos diena: 2004 m. balandžio mėn. 22 d.

AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus išvados apie Bendrovės 2004-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę svarstymas;
  2. Bendrovės stebėtojų tarybos pasiūlymų ir atsiliepimų apie Bendrovės 2004-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės 2004-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą svarstymas;
  3. Bendrovės valdybos parengtos AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  4. AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  5. AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų pelno paskirstymas;
  6. AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus atlyginimo nustatymas 2005-ųjų finansinių metų laikotarpiui;
  7. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos nario rinkimas;
  8. Einamieji klausimai.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos tarnybos viršininkas
443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai