AB „Mažeikių nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

22-03-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ valdybos, inicijavusios eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, sprendimu 2007 m. balandžio 27 d., 13 val. šaukiamas AB „Mažeikių nafta“, įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r., eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB „Mažeikių nafta“ patalpose, esančiose Juodeikiuose, Mažeikių r. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2007 m. balandžio 20 d.

AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl AB „Mažeikių nafta“ audito įmonės išvadų apie AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų konsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę;
  2. Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų atskiros metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
  3. Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
  4. Dėl AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų pelno (nuostolių) paskirstymo;
  5. Dėl AB „Mažeikių nafta“ audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo;
  6. Dėl AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.

AB „Mažeikių nafta“ atstovas spaudai Mindaugas Voldemaras, tel. +443 92608

Vyriausioji finansininkė Vita Petrošienė, 
  
2007 m. kovo 22 d.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai