AB „Mažeikių nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

27-03-2006  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ valdybos, inicijavusios visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, sprendimu 2006 m. balandžio 28 d., 11 val. šaukiamas AB „Mažeikių nafta“, įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r., eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB „Mažeikių nafta“ administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r.

Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. balandžio mėn. 21 d.

AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus išvados apie AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą svarstymas;
  2. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos pasiūlymų ir atsiliepimų apie AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą svarstymas;
  3. AB „Mažeikių nafta“ valdybos parengtos AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  4. AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  5. AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymas;
  6. AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus atlyginimo nustatymas 2006-ųjų finansinių metų laikotarpiui;
  7. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos rinkimai;
  8. Einamieji klausimai.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos skyriaus viršininkas
(8-443) 92608, (8-610) 65298

Generalinis direktorius Paul Nelson English

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai