AB „Mažeikių nafta“ valdymo organų rinkimai

26-05-2006  Esminiai įvykiai

2006 m. gegužės 26 d. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos posėdyje Piotr S. Zolotariov išrinktas stebėtojų tarybos pirmininku. Taip pat AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų taryba 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinko tokios sudėties AB „Mažeikių nafta“ valdybą:

Nerijus Eidukevičius, Michail V. Jelfimov, Tomas Gižas, Jurij V. Kalner, Petras Lepeška, Vladislavas Paulius, Gediminas Vaičiūnas.

Komunikacijos skyrius
(8-443) 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai