AB „Mažeikių nafta“ valdymo organų rinkimai

14-12-2006  Esminiai įvykiai

2006 m. gruodžio 14 d. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos posėdyje Marek Moroz išrinktas stebėtojų tarybos pirmininku. Taip pat AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų taryba atšaukė Daniel Feldman, Dariusz Formela, Krystian Pater ir Paul Nelson English iš Bendrovės valdybos narių ir išrinko naujus: Jan Maciejewicz, Krystian Pater, Paul Nelson English ir Pawel Szymanski.

Komunikacijos tarnybos viršininkas Giedrius Karsokas 
tel. +443 92608, +610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai