AB „Mažeikių nafta” valdybos nario rinkimai

13-11-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta” (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2007 m. lapkričio 13 d. AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos posėdyje Waldemar Maj, PKN Orlen S.A., Bendrovės pagrindinio akcininko, valdybos viceprezidentas ir vyriausiasis finansininkas, išrinktas AB „Mažeikių nafta” valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

AB „Mažeikių nafta“ 
viešųjų ryšių direktorius 
Rosvaldas Gorbačiovas, 
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai