AB „Mažeikių nafta” valdybos nario rinkimai

22-10-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta” (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2007 m. spalio 22 d. AB „Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos posėdyje Robert Bednarski, PKN Orlen S.A., Bendrovės pagrindinio akcininko, vykdantysis direktorius organizavimui ir integracijai, išrinktas AB „Mažeikių nafta” valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

AB „Mažeikių nafta“ viešųjų ryšių direktorius Rosvaldas Gorbačiovas, 
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai