AB „Mažeikių nafta“ pranešimas

03-12-2007  Esminiai įvykiai

​AB „Mažeikių nafta“, juridinio asmens kodas: 1664 51720, kurios registruota buveinė yra adresu Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių rajonas, Lietuvos Respublika, duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT664517219 (toliau – AB „Mažeikių nafta“), praneša, kad 2007 m. lapkričio 12 d. „Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.“, veikiantis kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, baigė įgyvendinti privalomo AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimo procedūrą. AB „Mažeikių nafta“ yra tik du akcininkai: „Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.“ ir Lietuvos Respublika, atstovaujama Ūkio ministerijos. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu AB „Mažeikių nafta“ nebelaikoma emitentu pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.

Generalinis direktorius  Marek Mroczkowski

AB „Mažeikių nafta“
viešųjų ryšių direktorius
Rosvaldas Gorbačiovas,
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai