AB „Mažeikių nafta“ pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006 m. gegužės 26 d., sprendimai.

26-05-2006  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

  1. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus išvadą, tvirtinant AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą;
  2. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus apie AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą;
  3. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ valdybos parengtą AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą;
  4. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metines finansines atskaitomybes;
  5. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymą, pagal kurį 5 119 tūkst. USD (13 828 tūkst. LTL arba 4 005 tūkst. EUR) skiriami į privalomąjį rezervą, o nepaskirstytas pelnas, t. y. 399 068 tūkst. USD (962 755 tūkst. LTL arba 278 833 tūkst. EUR), perkeliamas į kitus finansinius metus;
  6. Nustatyti AB „Mažeikių nafta“ auditoriui UAB "PricewaterhouseCoopers" 880 000 (aštuonių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) litų be PVM atlyginimą už audito paslaugas per 2006-uosius finansinius metus;
  7. Išrinkti 4 (ketverių) metų laikotarpiui tokios sudėties AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybą: Vytautas Aršauskas, Vladas Kazimieras Gagilas, Genovaitė Geleževičienė, Pavel P. Ivlev, Vladimir N. Kasterin, Oleg V. Šeiko, Piotr S. Zolotariov, Martin Parr.

Komunikacijos skyrius
(8-443) 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai