AB „Mažeikių nafta“ pakartotinio VAS, įvyksiančio 2006 m. gegužės 26 d., šaukimas

19-05-2006  Esminiai įvykiai

Pranešimas

2006 m. gegužės 26 d., 11 val., šaukiamas AB „Mažeikių nafta“ (įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai,98467 Mažeikių rajonas) pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB „Mažeikių nafta“ administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r. Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. gegužės 19 d.

  1. AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus išvados apie AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta” 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą svarstymas
  2. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos pasiūlymų ir atsiliepimų apie AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą svarstymas;
  3. AB „Mažeikių nafta“ valdybos parengtos AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  4. AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  5. AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų finansinių metų pelno paskirstymas;
  6. AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus atlyginimo nustatymas 2006-ųjų finansinių metų laikotarpiui;
  7. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos rinkimai;
  8. Einamieji klausimai.

Komunikacijos skyrius
(8-443) 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai