AB „Mažeikių nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas.

30-10-2006  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ valdybos sprendimu 2006 m. gruodžio 5 d., 11 val. šaukiamas AB „Mažeikių nafta“, įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r., neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB „Mažeikių nafta“ administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r.

Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. lapkričio 28 d.

AB „Mažeikių nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl AB „Mažeikių nafta“ reorganizavimo;
  2. Dėl naujos AB „Mažeikių nafta“ įstatų redakcijos tvirtinimo.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas, tel. +443 92608, +610 65298

Generalinis direktorius Paul Nelson English

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai