AB „Mažeikių nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

13-11-2006  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta” generalinio direktoriaus sprendimu (AB „Mažeikių nafta” akcininko, Yukos International UK B.V., iniciatyva) 2006 m. gruodžio 14 d., 11 val., šaukiamas AB „Mažeikių nafta” (įmonės kodas 166451720, buveinės adresas: Juodeikiai, 89467 Mažeikių rajonas) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB „Mažeikių nafta” administraciniame pastate, esančiame Juodeikiuose, Mažeikių r. Susirinkimo apskaitos diena: 2006 m. gruodžio 7 d.

AB „Mažeikių nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo į AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybą.

Akcininkai registruojami nuo 10 val. iki 11 val. Reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims — asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Papildoma informacija teikiama tel.: 8 (443) 9 26 08.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas, tel. +443 92608, +610 65298

Generalinis direktorius Paul Nelson English

2006 m. lapkričio 13 d.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai