AB „Mažeikių nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 14 d., sprendimai.

14-12-2006  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

  1. Atšaukti Pavel I. Ivlev, Vladimir N. Kasterin ir Martin Parr iš bendrovės stebėtojų tarybos nuo 2006 m. gruodžio 14 d.
  2. AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos nariais išrinkti Marek Moroz, Czeslaw Bugaj, Wojciech Wroblewski, Piotr Kearney, Rafal Zwierz ir Marcin Wasilewski.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas tel. 
+443 92608, +610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai