AB „Mažeikių nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. gruodžio 14 d., sprendimų projektai

05-12-2006  Esminiai įvykiai

  1. Atšaukti AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos narius [asmenys bus nurodyti Yukos International UK B.V. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. gruodžio 14 d., metu arba anksčiau] ir AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos nariais, iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos, išrinkti [kandidatus į AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos nurodys asmenys, turintys teisę siūlyti kandidatūras į bendrovės stebėtojų tarybą, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2006 m. gruodžio 14 d., metu arba anksčiau].

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas, 
tel. +443 92608, +610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai