AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2005 m. balandžio 29 d., sprendimai

29-04-2005  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

  1. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“ auditoriaus išvadą, tvirtinant AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą.
  2. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus apie AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę ir AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą.
  3. Patvirtinti Bendrovės valdybos parengtą AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų veiklos ataskaitą.
  4. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę.
  5. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ 2004-ųjų finansinių metų pelno paskirstymą, pagal kurį 34.782.345,00 litai skiriami į privalomąjį rezervą, 247.608.946,00 litai skiriami dividendams išmokėti, o nepaskirstytas pelnas, t. y. 409.132.607,00 litai, perkeliamas į kitus finansinius metus.
  6. Nustatyti AB „Mažeikių nafta“ auditoriui UAB „PriceWaterhouseCoopers“ 845.000,00 litų atlyginimą už audito paslaugas per 2005-uosius finansinius metus.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas 
tel. +443 92608, +610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai