AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2007 m. balandžio 27 d., sprendimų projektai

17-04-2007  Esminiai įvykiai

  1. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“ audito įmonės, UAB „PricewaterhouseCoopers“, parengtas  išvadas apie AB „Mažeikių nafta“ atskirą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir AB „Mažeikių nafta“ konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus svarstant šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimus dėl nurodytų finansinių atskaitomybių tvirtinimo;
  2. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ atskirą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus (pridedama, kartu su AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų metiniu pranešimu);
  3. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus (pridedama, kartu su AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų konsoliduotu metiniu pranešimu);
  4. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų pelno paskirstymą (pridedama);
  5. Išrinkti AB „Mažeikių nafta“ audito įmone UAB „KPMG Baltics“ 1 (vienerių) metų laikotarpiui, ir nustatyti 870 000 (aštuonių šimtų septyniasdešimt tūkstančių) litų be PVM atlyginimą už 2007 metų metinių finansinių atskaitomybių auditą bei tarpinių (ketvirtinių) finansinių atskaitomybių peržiūrą, įskaitant visas su tuo susijusias būtinas išlaidas;
    1. Atšaukti AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos narius [asmenis, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu nurodytus atitinkamą teisę pagal taikomus teisinius reikalavimus turinčių bendrovės akcininkų] iš pareigų, nesibaigus veikiančios stebėtojų tarybos kadencijai;
    2. Išrinkti AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos nariais [asmenis, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pasiūlytus atitinkamą teisę pagal taikomus teisinius reikalavimus turinčių bendrovės akcininkų], iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

AB „Mažeikių nafta“ atstovas spaudai Mindaugas Voldemaras
tel. +443 92608

MN 2006 metinis pranešimas konsoliduotas (pdf)
MN 2006 metinis pranešimas (pdf)
MN pelno paskirstymo projektas 2006 (pdf)

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai