AB „Mažeikių nafta“ 2007-ųjų metų devynių mėnesių tarpinė informacija

13-11-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ (toliau Bendrovė) skelbia  sutrumpintą konsoliduotą tarpinę finansinę informaciją už 2007 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

AB „Mažeikių nafta“ įmonių grupės 2007 m. devynių mėnesių neaudituotas grynasis pelnas buvo 56,8 mln. USD (138,3 mln. litų arba 40,1 mln. EUR), nors, lyginant su 2006 m. devynių mėnesių grynuoju pelnu 133,9 mln. USD (374,1 mln. litų arba 108,3 mln. EUR), buvo 58 proc. mažesnis.

Bendrovei pavyko išlikti pelningai, nors po 2006 m. spalio gaisro bei 2006 m. liepos mėnesio pabaigoje nutraukto naftos tiekimo naftotiekiu „Družba“ perdirbimo apimtys ženkliai sumažėjo. AB „Mažeikių nafta“ per 2007 m. devynis mėnesius perdirbo 4,98 mln. tonų žaliavos. Per 2006 m. devynis mėnesius perdirbta 6,77 mln. tonų žaliavos.

Bendrovė, 2007 m. vasario mėnesį paleidusi atnaujintą vakuuminio distiliavimo koloną, esančią bitumo ir sieros gamybos komplekse, bei kovo mėnesį - suremontuotą visbrekingo įrenginį, iš dalies atstatė perdirbimo pajėgumus ir padidino išgaunamų šviesiųjų naftos produktų kiekius.

Dėl kylančių pasaulinių naftos kainų perdirbimo maržos šiek tiek sumažėjo,tačiau išliko aukštos - tai leido AB „Mažeikių nafta“ sumažinti 2007 m. I-ąjį ketvirtį patirtus nuostolius. 2007 m. III-ojo ketvirčio grynasis pelnas buvo 75 mln. USD (189 mln. litų arba 55 mln. EUR).

Pardavimų pajamos 2007 m. III-ąjį ketvirtį, palyginus su antruoju šių metų ketvirčiu, padidėjo nuo 958 mln. USD (2 453 mln. litų arba 711 mln. EUR) iki 1 113 mln. USD (2 799 mln. litų arba 811 mln. EUR).

Komentuodamas 2007 m. devynių mėnesių veiklos rezultatus AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Marek Mroczkowski pasakė:

„Nors Bendrovės naftos perdirbimo apimtys po 2006 m. spalio gaisro sumažėjo, tačiau 2007 m. 9 mėnesius baigėme pelningai. Teigiamam finansiniam rezultatui (apskaičiuotam pagal istorinę turto vertę) didžiausią įtaką turėjo gauta pirmoji draudimo išmoka (70 mln. USD).“

AB „Mažeikių nafta“ viešųjų ryšių direktorius
Rosvaldas Gorbačiovas
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai