AB „Mažeikių nafta“ 2007-ųjų metų I ketvirčio preliminarus veiklos rezultatas

15-05-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis nuostolis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) už 2007-ųjų metų I ketvirtį yra 134,988 mln. LTL (51,250 mln. USD arba 39,095 mln. EUR). AB „Mažeikių nafta“ 2007-ųjų metų I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė bus paskelbta iki 2007 m. gegužės 31 d.

AB „Mažeikių nafta“ atstovas spaudai 
Mindaugas Voldemaras
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai