AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų preliminarus veiklos rezultatas

28-02-2007  Esminiai įvykiai

Bendrovės 2006-ųjų metų preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 192,058 mln. LTL (65,996 mln. USD arba 55,624 mln. EUR).

2005 metų AB „Mažeikių nafta“ uždirbtas konsoliduotas grynasis pelnas siekė 887,764 mln. LTL (319,478 mln. USD arba 257,114 mln. EUR)

Bendrovės pajamos per 2006 metus pasiekė 11,865 mlrd. LTL (4,300 mlrd. USD arba 3,436 mlrd. EUR). 2005 m. bendrovė gavo 11,156 mlrd. LTL (4,006 mlrd. USD arba 3,231 mlrd. EUR) pajamų.

Bendrovė pažymi, kad pagrindinės priežastys, nulėmusios tokį preliminarų grynąjį pelną, kuris yra mažesnis, nei 2006-10-27 skelbta patikslinta pelno prognozė, yra šios:

  • 2006 m. rugpjūčio - gruodžio mėnesiais pasaulinių naftos perdirbimo maržų bei naftos produktų kainų kritimas;
  • nuo 2006 m. rugpjūčio Bendrovė nebegavo naftos vamzdynu, o naftos importavimas per Būtingės terminalą yra brangesnis, nei vamzdynu, be to, negauta pajamų už naftos transportavimą vamzdynu, bei perkrovimą Būtingės terminale;
  • dėl 2006 m. spalį įvykusio gaisro padarinių sumažėjo naftos perdirbimo efektyvumas, buvo išgaunama mažiau šviesių naftos produktų.

Bendrovė nuosekliai didino naftos produktų pardavimus tikslinėse rinkose. Lietuvos rinkoje 2006 m. buvo parduota 1,834 mln. tonų naftos produktų (benzino, dyzelino, reaktyvinių variklių kuro, mazuto, bitumo, suskystintų naftos dujų ir sieros), t.y. 4,9 proc. daugiau negu 2005 m.; Latvijos ir Estijos rinkose 2006 m. parduota 1,122 mln. tonų naftos produktų (3,2 proc. daugiau negu 2005 m.).

Per 2006 m. bendrovė pardavė 7,963 mln. tonų naftos produktų (benzino, dyzelino, reaktyvinių variklių kuro, mazuto, bitumo, suskystintų naftos dujų ir sieros), tuo tarpu 2005 metais parduota 8,511 mln. tonų naftos produktų. Vakarų Europa išliko didžiausia MN rinka. Jai teko net 39 proc. visų pardavimų apimčių (3,091 mln. tonų). Kitomis didžiausiomis bendrovės rinkomis išliko Lietuva (23 proc.) bei JAV (16 proc. arba 1,250 mln. tonų). Estijai ir Latvijai teko po 7 proc., o Lenkijai teko 6 proc. visų pardavimų (atitinkamai 566 tūkst., 556 tūkst. ir 453 tūkst. tonų). Dar 214 tūkst. tonų naftos produktų (3 proc.) parduota Ukrainoje ir Moldovoje.

Per 2006 metus „Mažeikių nafta“ surinko ir sumokėjo daugiau nei 3,489 mlrd. LTL mokesčių, 431 mln. LTL daugiau nei 2005 metais.

Bendrovė taip pat grąžino 25,347 mln. LTL (9,243 mln. USD arba 7,34 mln. EUR)  ilgalaikių paskolų, bei sumokėjo 84,334 mln.  LTL (30,795 mln. USD arba 24,425 mln. EUR) palūkanų, įskaitant 56,302 mln. LTL (20,506 mln. USD arba 16,306 mln. EUR) palūkanų, sumokėtų į Lietuvos biudžetą.

AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų audituotos metinės finansinės ataskaitos bus pateiktos 2007 m. balandžio 19 d.

AB „Mažeikių nafta“ atstovas spaudai Mindaugas Voldemaras, tel. +443 92608

Vyriausioji finansininkė Vita Petrošienė>

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai