AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų I ketvirčio preliminarus veiklos rezultatas

28-04-2006  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus už 2006-ųjų metų I ketvirtį yra 133,628 mln. litų.

Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas tel. +443 92608, +610 65298
Generalinis direktorius Paul Nelson English 
2006 m. balandžio 28 d.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai