AB „Mažeikių nafta“ 2006 metų I-ojo pusmečio rezultatas

28-07-2006  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už 2006 metų I-ąjį pusmetį pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 371 mln. litų (133 mln. USD arba 107 mln.  EUR).

Per 2006 metų I-ąjį pusmetį gauta 6,83 mlrd. litų (2,43 mlrd. USD arba 1,98 mlrd. EUR) pajamų.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos skyriaus viršininkas
(8-443) 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai