AB „Mažeikių nafta“ 2006 m. audituota finansinė atskaitomybė

19-04-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2007 m. balandžio 27 d., teikiamos tvirtinti pridedamos finansinė atskaitomybė (nekonsoliduota), metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada bei konsoliduota finansinė atskaitomybė, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

MN finansinė atskaitomybė konsoliduota 2006_lt.pdf
MN finansinė atskaitomybė 2006_lt.pdf

AB „Mažeikių nafta“ atstovas spaudai Mindaugas Voldemaras, tel. +443 92608

Vyriausioji finansininkė Vita Petrošienė,

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai