AB „Mažeikių nafta“ 2005-ųjų metų I ketvirčio preliminarus veiklos rezultatas

29-04-2005  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus už 2005-ųjų metų I ketvirtį yra 195,428 mln. litų.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos skyriaus viršininkas
tel. +443 92608, +610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai