AB „Mažeikių nafta" 2004-ųjų metų preliminarus veiklos rezultatas

21-02-2005  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ preliminarus neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas pagal JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (US GAAP) už 2004-uosius metus yra 721,858 mln. litų.

Giedrius Karsokas
Komunikacijos tarnybos viršininkas
443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai