АB „Мažeikių nafta“ 2007 metų I-ojo pusmečio rezultatas

13-08-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ praneša, kad preliminarus neaudituotas konsoliduotas
grynasis nuostolis už 2007 metų I-ąjį pusmetį pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS) yra 50,6 mln. litų (18,3 mln. USD arba 14,6
mln.  EUR). Per 2007 metų I-ąjį pusmetį gauta 4.032,1 mln. litų (1.557,0 mln.
USD arba 1.167,8 mln. EUR) pajamų.

AB „Mažeikių nafta“ 2007 m. II-ąjį ketvirtį uždirbo 84,38 mln. litų (32,9 mln.
USD arba 24,4 mln. EUR) grynojo pelno ir lyginant su pirmuoju šių metų
ketvirčiu, grynąjį nuostolį sumažino daugiau kaip per pusę.

Pardavimų pajamos 2007 metų II-ąjį ketvirtį, palyginus su su pirmuoju šių metų
ketvirčiu, padidėjo nuo 1.579,0 mln. litų (599 mln. USD arba 457,3 mln. EUR)
iki 2.453,1 mln. litų (957,6 mln. USD arba 710,5 mln. EUR). Atitinkamai
padidėjo ir perdirbtos visos žaliavos kiekis, kuris II-ąjį ketvirtį siekė
1.854,8 tūkst. tonų (I-ąjį ketvirtį 1.324,3 tūkst. tonų).

AB „Mažeikių nafta“ 2007-ųjų metų sutrumpinta konsoliduota tarpinė finansinė
informacija už 2007 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį bus
pateikta 2007 m. rugpjūčio 31 d.

Lentelėje pateikiami preliminarūs AB „Mažeikių nafta“ finansiniai ir gamybiniai
duomenys už 2007 m. I-ą ir II-ą ketvirčius (žr. 2007 m. I pusmečio rezultatai).

AB „Mažeikių nafta“ 
komunikacijos skyriaus viršininkas 
Rosvaldas Gorbačiovas 
tel. +370 443 92608

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai