АB “Мažeikių nafta” 2005 metų I-ojo pusmečio rezultatas

01-08-2005  Esminiai įvykiai

AB “Mažeikių nafta” neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas už 2005 metų I-ąjį pusmetį pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 378,979 mln. litų (109,759 mln. eurų).

Komunikacijos tarnybos viršininkas Giedrius Karsokas tel. 443 92608, 610 65298

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai