Su kokiu benzinu yra maišomas didelio oktaningumo komponentas, gaunamas MTBE įrenginyje?
Metiltretbutileteris (MTBE) yra maišomas į A95 ir A98 benzinus. Jis naudojamas kaip komponentas, kurio dedama ne daugiau kaip 10 procentų. Į A92 benziną šio komponento dėti nėra būtina. Jis naudojamas ne tik oktaningumui padidinti, bet ir pagerina kuro sudegimą, kadangi jame yra chemiškai sujungtas deguonis, kuris užtikrina pilnesnį kuro sudegimą.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai