Koks yra standartais ribojamas sieros kiekis automobilinėse suskystintose dujose?
Įmonė automobilines suskystintas dujas gamina pagal ES standartą LST EN 589. Sieros junginiai, konkrečiai - merkaptanai dedami specialiai, tam kad būtų juntamas dujų nuotėkis (kvapas), Sieros kiekis po odoravimo yra ne daugiau kaip 100 mg/kg. Maksimalus leistinas sieros kiekis pagal privalomuosius kokybės rodiklius Lietuvoje ne daugiau 100 mg/kg. Taigi visos parduodamos Lietuvoje dujos turi atitikti šiuos privalomuosius rodiklius.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai