Kokios yra degalų pavojingumo klasės?
Perėjus nuo buvusios tarybinių standartų sistemos, kurioje visi naftos produktai buvo priskirti IV pavojingumo klasei, dabar produktai priskiriami III pavojingumo klasei. Pakuotės kategorija – II. JTO klasifikacijos numeris – 1203. Pavojingumo kategorija pagal ES nurodoma sąvoka, pvz. benzinui – ypatingai degus. Daugiausia informacijos apie produktą yra pateikiama saugos duomenų lape, kuris privalomas kiekvienai medžiagai ir reglamentuojamas pagal ES direktyvą 91/155/ECC. Pavojingumo klasė taip pat nurodoma kiekviename krovinio gabenimo važtaraštyje ir PVM sąskaitoje faktūroje.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai