Ar iki šiol, naudojant benziną su didesniu sieros kiekiu, kažkurioje automobilio vietoje susidarydavo sieros ir sulfitinė rūgštis, kaip kad teigiama "Statoil" informacijoje? Jei taip, tai kaip tai kenkia automobiliui?
Sieros junginiai sudega iki sieros dioksido. Tolesnė reakcija galima ir vykdoma pramoniniu būdu turi atitikti tam tikras sąlygas. Tam būtini gryni komponentai ir specialus katalizatorius. Preišingu atveju reakcija nutrūksta. Išsamiau skaitykite mūsų tinklapyje skyrelyje naudinga informacija
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai