Informacija visuomenei

​              AB „ORLEN Lietuva“ siekdama užtikrinti saugų atliekų tvarkymą vadovaujasi gamintojo atsakomybės principu ir yra atsakinga už į vidaus rinkai patiektų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo.

AB „ORLEN Lietuva“ informuoja ir primena apie atliekų, kurių tvarkymui taikomas gamintojo atsakomybės principas keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, šių atliekų tvarkymo galimybes, netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai bei kitą susijusią informaciją.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai