Elektros ir elektroninė įranga

12-12-2023  

Elektros ir elektronine įranga laikytini visi prietaisai, kuriems veikti reikalingas elektros tinklas, baterijos arba elektromagnetiniai laukai. Taip pat – tie prietaisai, kurie skirti kurti, perduoti, išmatuoti tas sroves bei laukus.
 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekoms priskiriamos namuose, įmonėse, įstaigose ar kitose organizacijose susidariusi nebenaudojama, sugedusi elektros ir elektroninė įranga.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai
Elektros ir elektroninės įrangos atliekose yra ypač daug įvairių pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, kurie netinkamo atliekų tvarkymo atveju gali patekti į aplinką ir ją užteršti, taip pat sukelti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai:
- polichlorinti bifenilai gali sukelia nervų sistemos, širdies veiklos, imuninės sistemos, raumenų bei skrandžio darbo sutrikimus;
- gyvsidabris, randamas lempos, jungikliuose, kenkia fermentų veiklai, pažeidžia centrinę nervų sistemą;
- švinas, esantis montažinėse plokštėse, sujungimo elementuose, stabdo vaikų augimą ir intelektualinį vystymąsi;
- sunkieji metalai pasižymi kancerogeniniu poveikiu;
- per didelis kiekis aliuminio kenkia centrinei nervų sistemai, iššaukia Alshaimerio ligos simptomus.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama:
- Šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius ar sąvartynuose;
- Savavališkai ardyti;
- Maišyti su kitomis atliekomis.
 
Perdirbant elektronikos atliekas atskiriamos pavojingos atliekos, pagaminamos vertingos antrinės žaliavos ir jų pusgaminiai, atskiriami metalai ir kitos vertingos žaliavos.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas galima:
- nemokamai atiduoti senąją įrangą platintojui, kuris prekiauja tos pačios paskirties įranga;
- nuvežti jas į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Detalų sąrašą galite rasti čia:
- atiduoti jas savivaldybės bent du kartus per metus organizuojamo apvažiavimo (skirto surinkti didelių gabaritų atliekas) metu;
- pristatyti jas į gamintojų ir importuotojų (ar juos vienijančių licencijuotų organizacijų) įrengtas tokių atliekų priėmimo vietas;
- pristatyti jas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų įrengtas tokių atliekų surinkimo vietas;
- išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų nebenaudojamą įrangą.
​​​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai