Baterijos ir akumuliatoriai

12-12-2023  

Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų.
Išeikvoti galvaniniai elementai, baterijos ir nešiojamieji akumuliatoriai yra pavojingosios atliekos, kurios negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis, bet turi būti rūšiuojamos, surenkamos atskirai ir perduodamos perdirbimui.
Baterijų ir akumuliatorių atliekų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai
Išeikvotos baterijos, galvaniniai elementai savo sudėtyje turi pavojingų cheminių medžiagų, tokių kaip nikelis, kadmis, cinkas, švinas ir kt. Išmesti kartu su buitinėmis atliekomis ir patekę į sąvartynus, šie produktai pradeda irti, užteršia gamtą ir gali sukelti žalingą poveikį žmonių sveikatai.
- Sunkieji metalai padidina tikimybę susirgti vėžinėmis ligomis;
- Kadmis sulėtina baltymų apykaitos procesus organizme, o tai sukelia galvos skausmus, svaigulį, susierzinimą, nemigą ir kitus sveiktos sutrikimus;
- Švinas, kaip ir visi sunkieji metalai, patekęs į organizmą ūmaus apsinuodijimo nesukelia. Šis metalas kaupiasi organizme ir laikui bėgant gali būti nervų sistemos sutrikimų, nemigos, galvos skausmo, padidėjusio nervingumo priežastimi;
- Sveikatai pavojinga ir sieros rūgštis, naudojama gaminant akumuliatorius. Sieros rūgštis garuoja ir patenka į žmogaus organizmą per kvėpavimo takus. Tai gali sukelti akių uždegimą, kvėpavimo takų susirgimus (pvz., bronchitą), balso stygų, trachėjos uždegimus, paskatinti nykti kvėpavimo takų gleivinę, nosies pertvarą, pakenkti dantims.
- Sieros rūgštį išpylus tiesiog ant žemės – toje vietoje bus išdeginta visa augmenija. Toliau skverbdamasi per dirvožemį sieros rūgštis gali patekti į gruntinius vandenis, užnuodyti maistui auginamus augalus ir per juos patekti į žmonių ir gyvūnų organizmus.
Akumuliatorių atliekas draudžiama:
- Šalinti kartu su buitinėmis atliekomis;
- Savavališkai ardyti;
- Maišyti su kitomis atliekomis.
 
Švino akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos ir laikomos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose, kurie yra paženklinti pavojingųjų atliekų ženklinimo etikete.
baterijos.png

Šis simbolis, kuriuo paženklintos baterijos ir akumuliatoriai reiškia, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas reikia rinkti atskirai, nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.
Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo galimybės
- Netinkamas naudoti baterijas ir galvaninius elementus reikia palikti specialiose surinkimo talpose, kurios pagamintos taip, kad juose surinktos išeikvotos baterijos nekeltų pavojaus aplinkai ir visuomenės sveikatai;
- Išeikvotus, netinkamus naudoti akumuliatorius galima priduoti teisę tokias atliekas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams;
- Akumuliatorius galima nemokamai priduoti į savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Detalų sąrašą galite rasti čia: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=53f7a6c9-c7ee-488b-8bc4-596bae493788
- Akumuliatorius taip pat galima palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.
​​​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai